Coronavirus: wat is de impact op uw verplaatsingswijzen?

Afin de construire le futur en matière de mobilité, nous aimerions connaître l’impact du coronavirus sur vos habitudes et vos attentes concernant la mobilité.  
  Merci pour votre participation ! 
 – 
 Om de toekomst van de mobiliteit op te bouwen, willen we graag weten wat de impact van het coronavirus is op uw mobiliteitsgewoonten en verwachtingen. 
 Bedankt voor uw deelname!