La commune souhaite installer une trentaine de drop zones en son territoire au printemps 2020. Donnez votre avis pour désigner les zones prioritaires de désencombrement des trottoirs et ainsi choisir l’emplacement des futures drop zones de Woluwe-Saint-Pierre !
//
De gemeente wil in het voorjaar van 2020 ongeveer dertig dropzones op haar grondgebied installeren. Geef uw mening om de prioritaire gebieden voor het opruimen van trottoirs aan te wijzen en dus de locatie van toekomstige dropzones in Sint-Pieters-Woluwe te kiezen!